Naturaverzekering AVVL wordt door Yarden omgezet naar een vast waarde

Naam: Huibert Steegeling
Yarden geeft in een schrijven dd. 1 juli aan dat de jaarlijkse kostenstijgingen van de producten en diensten vanaf 1 januari 2020 voor eigen rekening komen Het betreft hier een AVVL verzekering die in het verleden door Yarden inclusief de daarbij behorende polisvoorwaarden van AVVL is overgenomen.

Destijds is bij AVVL een naturaverzekering afgenomen waarbij exact in de polisvoorwaarden is beschreven welke producten en diensten hier onder vallen, ongeacht toekomstig stijgingen van de kosten.

Yarden verbindt een waarde aan de naturaverzekering en geeft in een brief aan dat de jaarlijkse kostenstijgingen vanaf 1 januari 2020 voor eigen rekening zijn.
Yerden pas hiermee naar mijn mening het contract dat destijds met AVVL is afgesloten eenzijdig aan.

Ik verlang van Yarden dat het destijds met AVVL afgesloten contract (polis en polisvoorwaarden) ongewijzigd zal worden toegepast, ook na 1 januari 2020.

<< Terug naar klachten

Bent u woordvoerder van een betrokken instantie, en wilt u reageren? Schrijf dan een mail naar info@uitvaart.nl.

Laatste update: 26-01-2022