Geschil Ultima Memoria

Naam: Gianni Grot
Beste,

Hieronder treft u een brief aan die ik heb verstuurd naar uitvaartverzekeraar Ardanta, met betrekking tot een geschil dat is ontstaan met begrafenis ondernemer Jeannette ter Haar, Ultima Memoria. Deze brief verschaft duidelijkheid op de huidige situatie. Graag wil ik een klacht indienen tegen mevrouw ter Haar, Ultima Memoria.

Ik hoop dat jullie mij in deze situatie van ondersteuning kunnen voorzien.

Met vriendelijke groet,

Gianni Grot

===========================================================

Geachte heer/ mevrouw, 25-juni-2019Middels deze brief wil ik graag een melding doen van een geschil dat is ontstaan tussen de begrafenis ondernemer mevrouw ter Haar en de erven van mevrouw Lieuw-A-Soe. Mevrouw Lieuw-A-Soe heeft mij, haar kleinzoon Gianni Grot, in haar testament opgenomen als testamentair executeur. Vanuit die functie schrijf ik u deze brief.

Op 15 mei jongstleden is het bericht ontvangen van Ardanta, dat de uitkering van mevrouw Lieuw-A-Soe’s uitvaartverzekering heeft plaatsgevonden. De uitkering is gedaan aan mevrouw ter Haar van Ultima Memoria. Met mevrouw ter Haar is afgesproken dat zij een nota opstuurt van de kosten waar zij verantwoordelijkheid voor draagt. Vervolgens zou mevrouw ter Haar het restbedrag van de uitvaartverzekering overmaken. Het restbedrag zou besteed worden aan onbetaalde facturen en de declaraties van de belanghebbenden, die hebben geholpen met de voor financiering van de uitvaart.

Vandaag, 25 juni 2019, is mevrouw ter Haar nog steeds in gebreken gebleken met betrekking tot de uitbetaling van het restbedrag. Met als gevolg dat de declaraties van de belanghebbenden niet kunnen worden voldaan. Bovendien lopen de extra kosten van de onbetaalde facturen op. Mevrouw ter Haar heeft meerdere malen gelogen over de reden waarom zij zich niet houdt aan haar afspraken. Daarbij heeft zij meermaals misleidende screenshots gestuurd van een geprepareerde overboeking, die zij nooit heeft verzonden. Als kanttekening bij de screenshots vermeldde zij dat de betaling onderweg was. Het bewijs hiervan is toegevoegd aan de bijlage. Tevens treft u in de bijlage een brief waarin ik mevrouw ter Haar’s ingebrekestelling kenbaar maak. In deze brief staat een uitgebreidere uiteenzetting van hoe de situatie de afgelopen weken is verlopen. Op basis van het consult van mijn advocaat is een betalingstermijn toegevoegd aan de brief, met buiten gerechtelijke incassokosten bij verdere ingebrekestelling.


Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Advies of hulp bij het gladstrijken van deze situatie is zondemeer welkom.

Met vriendelijke groet,


Gianni Grot

Dit is de reactie die wij van Ultima Memoria ontvingen:

------
Ultima Memoria kan niet inhoudelijk reageren op het vermeende 'geschil' met de heer Grot omdat niet hij als executeur-testamentair, maar een van de kinderen van de overledene, met instemming van de andere erfgenamen, Ultima Memoria opdracht gaf de uitvaart te regelen. Omdat de heer Grot derhalve geen partij was in de aan Ultima Memoria verstrekte overeenkomst, kon en mocht ik uit het oogpunt van ethiek en privacy bepaalde zaken rond de afwikkeling niet met hem bespreken, zoals ik deze ook hier niet kan en zal openbaren.

Wel wil ik opmerken dat de uitvaart naar tevredenheid van de opdrachtgever is uitgevoerd en ook dat Ardanta de heer Grot inmiddels in antwoord op diens schrijven heeft bevestigd dat de financiele afwikkeling geheel in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en de wensen van de erfgenamen is afgehandeld.

Jeannette ter Haar,
Ultima Memoria


<< Terug naar klachten

Bent u woordvoerder van een betrokken instantie, en wilt u reageren? Schrijf dan een mail naar info@uitvaart.nl.

Laatste update: 26-01-2022