Uitvaartverzekering Twenthe Enschede

Naam: Jan Breedeveld
Mijn zus is 26-08-2015 overleden en nu wil de uitvaartverzekeringsmaatshappij Twenthe in Enschede een verklaring dat zij is gestorven aan een natuurlijke dood en niet door suicide.
Een A-formulier waar dat op staat mag niet afgegeven worden, het mag niet worden gekopieerd, het is een uniek document wat niet aan derden wordt verstrekt.
Op haar polis staat dat als de doodsoorzaak een suicide is binnen 2 jaar na het afsluiten van de polis alleen de afkoopwaarde van de polis wordt uitbetaald, dat is de helft van het verzekerde bedrag.
De polis is opgesteld op 01-04-2009 dus die termijn van 2 jaar is verstreken, maar op de voorzijde van de polis staat een aanvulling op dat artikel en dat is dat dat voor deze polis niet geldt en dat de uitkering van de volledige polis slechts geldt als er een medisch erkende verklaring wordt overlegd aan de verzekeringsmaatschappij.
Ik ben er nu al 3 weken mee bezig, ben begonnen bij het ziekenhuis waar ze is overleden, die verwezen me naar de huisarts, die heeft tot op vandaag nog geen ontslagbrief van het ziekenhuis ontvangen en wil dus ook niet een verklaring van natuurlijke dood afgeven. Door het ziekenhuis is aan de uitvaartverzorger een zgn. A-formulier meegegeven waaruit blijkt dat ze aan een natuurlijke dood is overleden.
Het ziekenhuis, de dienstdoende cardioloog vandaag weer gebeld en daar wacht ik nu de reactie van af.

<< Terug naar klachten

Bent u woordvoerder van een betrokken instantie, en wilt u reageren? Schrijf dan een mail naar info@uitvaart.nl.

Laatste update: 26-01-2022