Overzicht betalingen en afkoopsom

Naam: H.R. van Isselmuden
Zie onderstaande mailwisseling, kan Monuta dit allemaal weigeren ? Men geeft domweg geen fatsoenlijk antwoord
Geachte heer van Isselmuden,

Hartelijk dank voor uw e-mail.

Helaas verstrekken wij geen inhoudelijke informatie over betalingen van onze cliënten. Hiervoor verwijzen wij u door naar uw bankafschriften.
De verklaring over de hoogte van de afkoopwaarde heeft u reeds van ons ontvangen.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via het gratis telefoonnummer 0800 - 023 5051. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur.

Met vriendelijke groet,

Claudia Berendsen,
Service Center Consumenten

Monuta
Schumanpark 11
Postbus 20
7300 AA Apeldoorn
0800 - 022 22 92

www.monuta.nl

Inactive hide details for "H.R. van Isselmuden" ---01-07-2014 11:27:31---"H.R. van Isselmuden" "H.R. van Isselmuden" ---01-07-2014 11:27:31---"H.R. van Isselmuden"

"H.R. van Isselmuden"
01-07-2014 11:27


Geachte mevrouw Berendsen,

U geeft gewoon geen antwoord op mijn brief. Ik wil gewoon een compleet overzicht van mijn betalingen in al die jaren en dat heeft niets met concurrentie te maken. Ik voel me namelijk bestolen door Monuta.

In afwachting van uw omgaande reactie.

Hoogachtend


H.R. van Isselmuden
📱0654-362509
Email: h.r.van.isselmuden@gmail.com

Van: Vraag
Datum: dinsdag 1 juli 2014 10:31
Aan: "Isselmuden van H.R."
Onderwerp: Uw brief 19-06-2014 Reletatienummer 2051230 en 2051231

Geachte heer van Isselmuden,

Hartelijk dank voor uw e-mail.

De brief die u heeft ontvangen is bedoeld om u op de hoogte te stellen van de nieuwe flexibiliteit en transparante tarieven bij afkoop en premievrijmaking. Dus als u tevreden bent en de polissen wilt voortzetten, dan hoeft u niets te doen en blijft uw polis ongewijzigd.

Het staat u geheel vrij om uw polis af te kopen of premievrij te maken. Deze nieuwe regeling kan zowel voordelen (afkopen van naturapolis) als nadelen (kosten voor premievrij maken) voor u hebben. Deze nieuwe regeling is uitgebreid juridisch onderzocht, getoetst en voldoet aan alle eisen. De berekening van de afkoop- en/of premievrije waarde is concurrentiegevoelige informatie en wordt niet inzichtelijk gemaakt voor onze klanten. We zijn altijd bereid onze methodiek te laten toetsen, bijvoorbeeld door het KIFID. Zij kunnen voor u beoordelen of wij de zaken goed op orde hebben.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via het gratis telefoonnummer 0800 - 023 5051. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur.

Met vriendelijke groet,

Claudia Berendsen,
Service Center Consumenten

Monuta
Schumanpark 11
Postbus 20
7300 AA Apeldoorn
0800 - 022 22 92

www.monuta.nl

"H.R. van Isselmuden" ---25-06-2014 10:22:57---"H.R. van Isselmuden"


"H.R. van Isselmuden"
25-06-2014 10:22
Reletatienummer 2051230 en 2051231t.a.v. dhr. F. Fransen.Betreft uw schrijven d.d. 19 juni 2014 inzake “ meer flexibiliteit en transparante tarieven bij afkoop en premievrijmaking”.Geachte heer Fransen,Met verbijstering heb ik kennis genomen van bovengenoemd schrijven waarin u aangeeft meer flexibel en transparant te zijn bij afkoop en premievrijmaking.Als er nu iets is van niet transparant is, is de uitleg van de afkoopwaarde na aanpassing. Als ik het goed lees zou ik bij afkoop een bedrag ontvangen van beide polissen van € 3.201,96 ontvangen minus twee keer een bedrag van € 245,00 = € 2.716,96 terwijl bij uitkering overlijden voor ons beiden € 9.912,00 uitgekeerd zou worden ( na inlevering van uitvaartnota’s ). Wij zouden dan 27,4% uitgekeerd krijgen en stopt 72,6% in de zak van Monuta.Nu graag van Monuta transparantie. Gaarne ontvang is een compleet overzicht van de betalingen die ik in de loop van de jaren heb gedaan en een verklaring hoe het kan dat er zou weinig wordt uitgekeerd wordt.Gezien de eerdere ervaringen met Monuta vertrouw ik erop dat ik nu wel de gegevens geeft.In afwachting van spoedige reactie.


Met vriendelijke groet,


H.R. van Isselmuden
📱0654-362509
Email: h.r.van.isselmuden@gmail.com

<< Terug naar klachten

Bent u woordvoerder van een betrokken instantie, en wilt u reageren? Schrijf dan een mail naar info@uitvaart.nl.

Laatste update: 26-01-2022